Vergoeding door uw zorgverzekeraar!

21-12-2012 23:09


Mensen die lijden aan diabetes of reuma kunnen bij hun ziektekostenverzekeraar terecht voor een vergoeding van de voetverzorging. Kijk hier voor een overzicht van vergoedingen van ziektekostenverzekeraars.

Voor vragen bel of mail naar BodyFoot.